Hokejový klub Brumov-Bylnice (ČR), účastník KMHL v sezóne 2017/2018?

18.10.2016
Uverejnil: Peter
Prečítané: 3398x

V čase, keď účastníci Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy bojujú o body vo svojich domácich súťažiach a pomaly už začínajú myslieť na druhé kolo KMHL, ktoré sa uskutoční 25. - 27. novembra v poľskom Sanoku, vedenie Ligy už pracuje na príprave sezóny 2017/2018.

Svoje zámery na sezónu 2017/2018 predstavilo zástupcom klubov už na zasadnutí Prezídia ligy, ktoré sa konalo 25. augusta v Michalovciach. Na tomto stretnutí definovalo ako hlavné ciele pre nasledujúcu sezónu vytvorenie súťaže v ďalšej vekovej kategórii, ako aj rozšírenie počtu klubov v už existujúcej kategórii. Prítomným členom Prezídia bol zároveň predstavený oficiálny list, ktorý Vedeniu ligy zaslala hokejová škola „Kryžynka“ Kyjev. V tomto liste deklaruje oficiálny záujem o účasť jej tímov v súťažiach organizovaných KMHL v nasledujúcej sezóne.

Prioritou naďalej ostáva rozšírenie počtu účastníkov v kategórii U18 (v aktuálnej sezóne je to kategória U16). Našim cieľom je posunúť ligu aj kvalitatívne, nielen kvantitatívne. Preto boli ako prvé oslovené kluby z Českej republiky, predovšetkým tie, ktoré sú blízko slovenským a poľským hraniciam. Na základe spätnej väzby od oslovených klubov sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi hokejového klubu HC Oceláři Třinec. Manažérovi mládeže, ako aj hlavnému trénerovi ročníkov 2001-2003 bol predstavený projekt Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy. Obaja páni veľmi kladne zhodnotili náš projekt, ale žiaľ vo vekovej kategórii, o ktorej štart sme prejavili záujem sa našej súťaže zúčastniť nemôžu. Dôvodom je vyťaženosť hráčov, z ktorých veľká časť sa popri klubových povinnostiach zúčastňuje tiež veľkého počtu reprezentačných akcií juniorských výberov ČR.

Ďalšie pracovné stretnutie sa uskutočnilo v malom mestečku Brumov-Bylnice. V meste ležiacom na slovenských hraniciach sídli hokejový klub a hokejová akadémia HC Brumov-Bylnice (Hokejový club BBSS). Mladší a starší žiaci HC BBSS štartujú v žiackych ligách, tím dorastu je účastníkom Krajskej ligy staršieho dorastu. Z objektívnych dôvodov nepatrí tento klub medzi popredné České tímy, ale o kvalitnej práci trénerov akadémie svedčí fakt, že o jeho hráčov pravidelne prejavujú záujem väčšie kluby.

Stretnutie s prezidentom HC BBSS, pánom Jaroslavom Vaněkom sa uskutočnilo 28. septembra na zimnom štadióne v Brumove-Bylnici. Počas tejto schôdzky bol JUDr. Vaněk oboznámený s projektom KMHL, jeho fungovaním, podmienkami členstva, ako aj plánmi pre najbližšie sezóny. O záujme zo strany pána Vaněka svedčí aj množstvo otázok, ktoré sme mu museli zodpovedať. Na záver stretnutia vážený pán Jaroslav Vaněk poďakoval za oslovenie jeho klubu týmto zaujímavým a perspektívnym projektom. Zároveň ho potešil záujem vedenia KMHL nadviazať s klubom HC BBSS dlhoročnú spoluprácu. Z pohľadu KMHL je potešujúce, že pán JUDr. Jaroslav Vaněk ako najvyšší predstaviteľ klubu HC BBSS nám v mene klubu potvrdil záujem o štart jeho tímov v Karpatskej mládežníckej hokejovej lige v sezóne 2017/2018!

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa vedenie KMHL rozhodlo pozvať pána Vaněka ako špeciálneho hosťa na zasadnutie prezídia KMHL, ktoré sa uskutoční počas druhého kola KMHL v poľskom Sanoku. Veríme, že na tomto zasadnutí sa do úspešného konca dotiahnu všetky záležitosti týkajúce sa štartu českého zástupcu v Karpatskej mládežníckej hokejovej lige v sezóne 2017/2018, a že sa budeme môcť spoločne tešiť na účasť tímu HC BBSS v našej súťaži.

Zdroj: redakcia cjhl.eu
Foto: HC Brumov-Bylnice

Hore