O Lige

Medzinárodná hokejová súťaž KARPATSKÁ MLÁDEŹNÍCKA HOKEJOVÁ LIGA (KMHL) vznikla v roku 2016. KMHL dáva svojim členom možnosť pravidelnej medzinárodnej konfrontácie, čím vhodne dopĺňa ich program v národných súťažiach. Liga je hraná turnajovým spôsobom, keď sa družstvá počas sezóny stretnú na štyroch trojdňových turnajoch. V sezóne 2018/2019 sa tímy štartujúce v Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy predstavia v dvoch divíziách: "medvede" (kategória U19) a "orly" (U15).

S hrdosťou vám predstavujeme účastníkov Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy 2018/2019...

"MEDVEDE": HK Halycké Levy Novojavorivsk, Kryžynka Kyjev, SDYUSSHOR Charkov (Ukrajina), STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok, MMKS Podhale Nowy Targ (Poľsko), HK Mládež Michalovce (Slovensko), Gladiators Dunarea Galati (Rumunsko)

"ORLY": HK Halycké Levy Novojavorivsk, Kryžynka Kyjev, HC Legion Kaluš (Ukrajina), STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok, MMKS Podhale Nowy Targ, Select Poland (Poľsko), HK Mládež Michalovce, MŠKM Trebišov (Slovensko), Debreceni Hoki Klub (Maďarsko), HC Ogre Juniors (Lotyšsko), HK Partizan Belehrad (Srbsko), Gladiators-Gloria Galati (Rumunsko)

Z histórie Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy ...

Dňa 22.marca 2016 sa v Michalovciach uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie zástupcov klubov z Michaloviec, Trebišova, Sanoku, Debrecínu, Miškolca a Novojavorivska. Na tomto stretnutí boli načrtnuté základné princípy fungovania súťaže. Krátko na to prejavil záujem o vstup do súťaže rumunský klub Dunarea Galati.

Po tomto stretnutí, na ktorom všetci účastníci prezentovali svoje predstavy, nabrali veci rýchly spád. Registrácia občianskeho združenia, tvorba reglementu súťaže a jeho následné odsúhlasenie klubmi, príprava webovej stránky a mnoho ďalších krokov nevyhnutných k realizácii projektu Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy. Prvé kolo ligy sa uskutočnilo v dňoch 26. - 28. augusta 2016 v Trebišove (Slovensko)...

V prvej sezóne (2016/2017) malo v Lige zastúpenie 5 krajín. V súťaží štartovalo 6 družstiev kategórie U16 (rok nar. 2001/2002): HK Mládež Michalovce, MŠKM TREBIŠOV (Slovensko), DebMis Select (Maďarsko), HK Halycké Levy Novojavorivsk (Ukrajina), STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok (Poľsko), Gladiators Dunarea Galati (Rumunsko). Historicky prvým víťazom Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy sa stali hráči HK Halycké Levy Novjavorivsk.

Už v druhej sezóne došlo k rozšíreniu súťaže. V sezóne 2017/2018 sa v nej predstavilo celkovo 14 tímov v dvoch vekových kategóriách.

V kategórii U18 (rok nar. 2000/2001) to boli: HK Mládež Michalovce, MŠKM TREBIŠOV (Slovensko), HK Halycké Levy Novojavorivsk, SDYUSSHOR Charkov (Ukrajina), STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok (Poľsko), Gladiators Dunarea Galati (Rumunsko) a HA Brumov-Bylnice (Česká republika).

Hráči narodení v rokoch 2002/2003 sa predstavili v kategórii U16. Aj v nej štartovalo 7 družstiev: SDYUSSHOR-2002 Charkov, Kryžynka-2003 Kyjev (Ukrajina), Debreceni Hoki Klub (Maďarsko), HK Mládež Michalovce (Slovensko), STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok (Poľsko), Gladiators Dunarea Galati (Rumunsko) a HA Brumov-Bylnice (Česká republika).

KARPATSKÁ MLÁDEŽNÍCKA HOKEJOVÁ LIGA, o.z.

Občianske združenie „KARPATSKÁ MLÁDEŽNÍCKA HOKEJOVÁ LIGA, o.z.“ vzniklo v roku 2016 s cieľom vytvárať podmienky pre rozvoj ľadového hokeja v krajinách Karpatského euroregiónu. Svojou činnosťou sa chce predovšetkým zameriavať na podporu mládežníckeho hokeja v tomto regióne. Združenie chce svojim pôsobením tiež prispieť k prehlbovaniu medzinárodnej spolupráce medzi hokejovými klubmi na danom území.

Dňa 18.10.2017 Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na svojom zasadnutí prijal občianske združenie Karpatská mládežnícka hokejová liga za registrovaného člena SZĽH.

Hore