Karpatská mládežnícka hokejová liga, o.z. - nový člen SZĽH

19.10.2017
Uverejnil: cjhl
Prečítané: 404x

V stredu, 18.10.2017, sa uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH). Jedným z bodov jeho programu bolo tiež schvaľovanie prihlášky občianskeho združenia Karpatská mládežnícka hokejová liga (KMHL, o.z.) za člena Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

S potešením oznamujeme všetkým priaznivcom a partnerom Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy, že VV SZĽH prijal KMHL, o.z. za registrovaného člena Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Hore