O klube MŠKM TREBIŠOV:

 

 

Klubové farby: modrá, žltá
Rok založenia: 2013
Adresa: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
Facebook: MŠKM TREBIŠOV
Riaditeľ klubu: Dušan Kobeľa
Tréner: Peter Mihaľo

Klub MŠKM Trebišov vznikol v roku 2013 ako príspevková organizácia mesta, ktorá napĺňa svoje poslanie a vykonáva športovú činnosť v ľadovom hokeji a krasokorčuľovaní. Jej hlavným poslaním je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb detí a mládeže, prispievať k rozvoju a zdokonaľovaniu pohybových zručností a formovať osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami k spoločensky zdravému spôsobu využívania voľného času. Klub sa od svojho vzniku zúčastňuje všetkých mládežníckych súťaží riadených SZĽH a to v kategóriách prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti a od roku 2014 aj v kategórií dorastu. Hlavným cieľom klubu je zvyšovať záujem detí o ľadový hokej už od útleho veku.

Umiestnenie v Karpatskej mládežníckej hokejovej lige v sezóne 2016/2017: 5. miesto

KMHL, sezóna 2017/2018: klub štartuje v kategórii U18

 

png trebisov400

Hore